3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی (6)

امتیازات و ویژگی های متمایز بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

1_کشاورزی و امنیت ملی

بخش کشاورزی کشور تامین کننده شغل و درآمد برای حداقل 23 درصد از جمعیت شاغل در کشور بوده و بیش از 85 درصد از نیازهای غذایی کشور را تولید می کند (نعیمی و همکاران،1388)،

کشاورزی نقش حیاتی در امنیت غذایی جامعه دارد و چنانچه کشور،در اثر تضعیف بخش،برای تامین بخش زیادی از نیاز غذایی مردم وابسته به کشورهای خارجی باشد.

استقلال سیاسی آن، به شدت تحت الشعاع قرار خواهند گرفت.این امر با توجه به تغییر کاربری سالیانه 30 هزار هکتاری اراضی کشاورزی،دور از ذهن نیست (زاهدی،1388).

کمترین نوسان قیمت محصولات یا کمبود تولید در بخش کشاورزی به سرعت مورد توجه عموم افراد جامعه واقع می شود.

در واقع،افزایش قیمت مواد غذایی،معضلات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده و سطح رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد.چندین دهه است که گندم به عنوان یک سلاح راخبردی و ااستراتژیک مطرح شده است.

از سوی دیگر،در حال حاضر با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی و افزایش جهانی دمای زمین پیشی بینی می شود،آب و دستیابی به آن در کشورها،به یک موضوع حساس امنیتی در جهان مبدل گردد.

واشنگتن پست در مطلبی به تاریخ 2012/03/22 ، به نقل از ارزیابی منتشر شده توسط انجمن اطلاعات آمریکا می نویسد کمبودهای آب شیرین و خشکسالی ها و سیلاب های بیشتر،احتمال اطلاعات آمریکا می نویسد کمبودهاب آب شیرین و خشکسالی ها و سیلاب های بیشتر،احتمال استفاده از آب به عنوان سلاح در ایالت های آمریکا و اهداف تروریستی در نواحی راهبردی مانند خاورمیانه،آسیای جنوبی و آفریقای شمالی را افزایش خواهد داد.

این گزارش تصریح می کند هر چند تعارضات ایالتی مرتبط با آب بعید است که در 10 سال آینده رخ دهد،ولی تداوم کمبود آب می تواند منافع امنیت ملی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.

ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود،با این مسئله درگیر بوده و احتمالا در آینده برجسته نیز خواهد شد.

از آنجایی که در کشور،بخش کشاورزی بالاترین میزان 92_90 درصد) آب شیرین را مصرف می کند و این سهم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر بالاتر است،لذا در صورت تداوم عدم سرمایه گذاری کافی در پروژه های زیربنایی آب و خاک،کم آبی بحران اساسی را می تواند برای کشور ایجاد کند.

بنابراین اهمیت راهبردی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایران بیش از پیش روشن می شود.

ادامه دارد…

تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی (7)

About Author