6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

تاثیر انواع بارندگی بر درختان

این نعمت الهی سبب تامین بخشی از نیاز آبی درختان در انتهای فصل خواب می گردد.

افزایش رطوبت هوای ناشی از بارندگی سبب کاهش نوسانات شبانه روزی و دوره ای دما می شود.

این بارندگی های انتهای فصل خواب، سبب بیداری بهتر و منظم تر درختان می گردد.

سبب بیداری زودهنگام تر درختان می شود.

احتمال سرمازدگی و گرمازدگی اول فصل را کاهش می دهد.

تهییج و اختلالات هورمونی را در درختان پسته کاهش می دهد.

بارندگی و یخبندانهای سراسری پس از آن علاوه بر حاصلخیزی خاک

سبب کاهش قابل توجه جمعیت آفات زمستان گذران می گردد.

 توصیه های بعد از بارندگی

باغدارانی که مشکل شوری دارند در صورت امکان بعد از بارندگی اقدام به آبیاری کنند.
آبیاری بعد از بارندگی از هر ضدشوری قوی تر است!

باغدارانی که درگیر بیماری های قارچی چون سرخشکیدگی ، شانکر و… هستند

بلافاصله بعد از اتمام بارندگی ها می توانند با قارچ کش های مسی چون بردو فیکس و اکسی کلرورمس درختان را شستشو دهند.

About Author