10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

به مناسبت هفته کتاب

روزی روزگاری شجره طیبه امام ره (جهادسازندگی) کمیته فرهنگی / آموزشی داشت شامل : کتابخانه های روستایی، نشریاتِ جهاد روستا، صالحین روستا، اکران و تولید فیلم، فعالیت های آموزشی، جشنواره ها، تئاترهای ترویجی و.. ؛ جوانانی بی ادعا و گمنام، کارهایی کردند کارستان که خیر و برکتش همچنان جاری است. وقتی با مسئولیت و سازندگی آشنا شدند و یکپارچگی جامعه روستایی را فهم کردند، همه نیازهای مردمان پاک سرشت آبادی ها، حتی نوجوانان و جوانان را در یک نظام خدمات دهی جامع فراهم ساختند! چرا که آموخته بودند، تکه پاره کردن کارها و هرکدام را به دستگاهی سپردن، بزرگنرین آفت پیشرفت است و اختلال ارتباطی و تربیتی ایجاد می کند و منظومه تولیدی جامعه روستایی را از هم می پاشد! جهاد 14200 کتابخانه روستاییِ جوشیده از متن روستا و آبادی داشت و در خراسان بزرگ 1410 واحد یعنی 10 درصد کتابخانه ها را.

آن زمان ساختمان کتابخانه چندان مهم نبود، محور رشد و کار تربیتی «کتاب»و کارباکتاب مهم بود! لوکس نبودند اما سرشار از شور و نشاط و رشد. اسناد و مدارک آنها موجود، تک تک روستاها و تعداد کتاب‌ها واعضا و امکانات و آموزش ها و گردهمایی و مسابقات کتابخوانی و جماعت «کمی نگر» و«آجر اندیش» توسعه روستایی ، بررسی کنند، چرا روستاهایی که از کتابخانه های جهادسازندگی برخوردار بودند هم اکنون از بالنده ترین و برترین روستاهای کشور اند بدون استثناء! طبیعی است در همه دنیا «خدمات توسعه روستایی و کشاورزی» تامین کننده دانایی محوری و دانش بنیانی توسعه همه جانبه روستایی است. https://eitaa.com/irbkj_ir

About Author