4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

به احترام درخت سنجد

اولین همایش تخصصی،نقش راهبردی بادشکن ها در حفظ و پایداری آب،خاک و توسعه روستا،با محوریت درخت شگفت انگیز سنجد تحت عنوان :

‌ به احترامِ درخت سنجد! 

همزمان با کاشت 100هزار قلمه ازاین نهال ارزشمند برگزار شد

راهنما و راهبر فنی/مهندسی همایش:
– جناب آقای دکتر شادفر
میهمانان ویژه:
جناب دکتر صالحی پیشکسوت بسیجی و مشاور وزیر محترم کشور
– جناب آقای دکتر ظهوریان نماینده ی محترم و منتخب مردم مشهددرمجلس شورای اسلامی

زمان :
دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲
مکان :
امام رضا علیه السلام ۴۳
مرکز اقامتی اهل بیت علیه السلام

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد