27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

بهمن همیشه بهمن است

کارهای بزرگ، همان کارهای کوچکی است که عاشقانه انجام میشود؛
خورشید طلوع می کند و سپیده سرمیزند و هوا روشن؛
خورشید بالا می آید و تو بیدار میشوی
و مردم راه می افتند!
هرکس بجایی میرود !
هرکس کاری انجام میدهد!
کارهایی بشدت کوچک و سبک و کم حجم،
هرکس به “اندازه ” خودش!
📄✍️
خورشید می تابد اما یکسان؟
نه!

تو تازه بیدار شدی و آن دیگری صبح خروسخوان زد بیرون!
تو تازه بیدار شدی اما، خیلی ها هنوز خواب اند؛

دراین دنیا هییچ کاری دشوار تر از تماشای طلوع خورشید نیست!
همه ی دنیا، اسرائیل و منافقین و کرکسها و زاغها و شغالها و آوازهای شوم، شما را از دیدن طلوع خورشید منع میکنند؛
📚📄✍️

و سالهااست میبینم سایه ای غریب و تنها خودش را به پشت بام میرساند تا طلوع خورشید را ببیند و احساس کند و بفهمد!؟
سی سال پیش
“رونده” ای محجوب!
“اندیشه ” ای محبوب!
گفت:
ای مشتی استخوان
چهل سپیده طلوع خورشید را به انتظار بشین!!
وقتی طلوع کرد بگو:
یا رب الشمس و نوره و قدره سلام علیکم!!
و بخوان والشمس و ضحهها..
تا خورشید شخصی ات در جانت طلوع کند تا خورشید در روح و روانت ذخیره شود ،تا در زمستان یخ نزنی و دست خالی نباشی و…گفت و گفت..و گفت..
وبعد چهل روز رفتم و خورشید آمد و بعد عاشقانه و منتظر تافردا و
چققدر لذتبخش..و
چقققدر لذتبخش…
او رفت و شهید و شد اما خورشید یادش شد ماندگار وجودم شد و تصمیم گرفتم هرکه را خورشید براو می تابد
فروتنانه سلام کنم و هرکه را
خورشیدی تر
صمیمانه تر و هرآنکه سرمازده و غریب
عاشقانه تر و..
زمستان که خورشید منزوی تر میشود
مردمان راحت تر می خوابند!!
زمستان گاه ستم است و بیداد و استثمار و فقر و نابرابری،
زمستان،
گاه ظلم و است و تبعیض و نامردمیها و نامرادیها..
لطفا طلوع خورشید را عاشقانه بنگرید و خورشید جانتان را اندازه گیری کنید برای هیچکس پشت ابرهای تیره زمستانی پنهان نشوید!!
🥀🌹
موقعیتها تکرار نمی شوند و خورشیدهمیشه یکسان نمی تابد و تو همیشه سرحال نیستی و زندگی همیشه بکام نیست و
کفشها نیز گاهی که در پیاده رو های
مکاشفه سرگردان یا گم و گور
میشوند، دوست دارند شتابزده خودشان را به گاری نمکی برسانند تا بیش از این شرمنده راههای نرفته نباشند!!

در زمستانیه های سالهای ستم “ما” خورشید هم شده بودیم؛ باهم بیدار میشدیم ، باهم میزدیم بیرون و باهم جهان را تغییر میدادیم و باهم ذره ای تردید نداشتیم که میتوانیم خورشید را بین همه یکسان تقسیم کنیم حتی در ابری ترین روزهای بیقراری!

خون آدمی داغ است،
خون آدمی داغ داغ است ،آنقدر که میتواند یخبندانی ترین زمستانهای کشنده را لکه دار کند،شکاف ایجاد کند بشکند و طومار سرما را درهم بپیچد!!
خون سرخ، شور و شعف و حرکت و هیجان و شورش و انقلاب می خواهد
و فقط همینهارا میفهمد؛
و چهل پنج سال است که خونها همواره
سرخ و تابناک می جوشد و کاستی های آسمان را پنهان می کند!!

بچه های خوب و خورشیدی تعالی و تعاون،
بهمن در مسیر تاریخ سترگ و شکوهمند خویش هر دو جهان را تغییر داد، خودش ذره ای تغییر نکرد!

بهمن همان بهمن است!
انقلاب همان انقلاب!
امام همان امام و راه همان راه!
نگذارید ابرهای تیره یاس و ناامیدی
خورشید جانتان را پنهان کند؛
زلال و صادق و جاری و بی ریا باشید؛
“محکم” باشید و نه “متشابه”
یعنی خودتان باشید اما رشید!!
زنده باشید..
یا رب الشمس و نوره و قدره..
سلام علیکم..🌻
بسم الله الرحمن الرحیم
والفجر ولیال عشر…
تا روز موعود

About Author