27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

برنج سفید در مازندران

🌾تولید ۹۱۶ هزار تن برنج سفید در مازندران

🍀معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران: در کشت اول برنج، کشت مجدد و پرورش رتون ۹۱۵ هزار و ۹۴۶ تن برنج سفید در استان تولید شد.

🍀 احسان عباسپور درباره وضعیت برنجکاری استان مازندران در سال زراعی ۱۴۰۲ افزود امسال یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۷۰۵ تن شلتوک برنج در ۲۰۹ هزار و ۹۳ هکتار اراضی شالیزاری استان تولید شد.

About Author