10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

بررسی و معرفی الگوی اقتصادی آیت الله العظمی شاه آبادی (5)

وحدت و اخوت اسلامی چارچوب حرکت اقتصادی

آیت الله العظمی شاه آبادی چارچوب حرکت اقتصادی را با ذکر آیه ای از قرآن که در آن به وحدت اسلامی تاکید شده آغاز می کند:

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمه الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا.

و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید.آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید،پس میان دل های شما الفت انداخت،تا به لطف او برادران هم شدید.

رسول الله (ص)در حدیث ثقلین فرمودند:انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض: من دو چیز گرانبها را برای شما گذاشته ام:کتاب خدا و عترتم را که اهل بیت من هستند و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.

بر اساس این حدیث،برای تحقق آیین سلام در عرصه های اجتماعی و اقتصادی لازم است تا حکومت در چارچوب دو امر محقق شود که عبارتند از:اختصاص حکومت مطلقه به لحاظ محتوا به قرآن مجید و دیگری اختصاص ولایت به مقام مقدس حضرت صاحب العمر و الزمان.لازمه دستیابی به این دو امر بزرگ،استحکام روابط مذهبی است.استحکام روابط مذهبی محقق نمی شود مگر اینکه افراد با تقوی و منزه و معتقد به اسلام اجتماعی،فداکارانه عهده دار حکومت اسلامی شوند.

سپس آیت الله العظمی شاه آبادی برای حکومت 14 وظیفه می شمارد که وظیفه پنجم تا هشتم و نیز چهاردهم به طور مستقیم وظیفه اقتصادی است که به آنها اشاره شود:

یک.اقتصاد در امر معیشت و ترک امور مضر.

دو.تاسیس شرکتی بر اساس قواعد علمی جهت پیشرفت تجارت مشروع،صنایع،زراعت،ترویج لباس های تولید شده کشور اسلامی.

سه.ایجاد موسسات متمکن برای دادن قرض الحسنه و مسدود نمودن باب ربا که باعث نابودی دین و دنیای مردم می شود.

چهار.ایجاد مشاغل مشروع برای افراد بیکار و فراهم کردن وسایل کمک به فقرا.

پنج.تشکیل بیت المال از زکات،خمس و غیر آن دو بر اساس قواعدی که بر پایه مصالح اسلامی با ملاحظه الاهم فالاهم.

آیت الله العضمی شاه آبادی برای تشکیل حکومت و ایجاد اجتماعات اسلامی جهت رفع مشکلات جامعه اسلامی معتقد است که باید براساس سیاست اسلامی عده و عده عمل نمود.در واقع این دو سیاست به عنوان راهبرد اسلامی حرکت اقتصادی هستند.

ادامه دارد…

بررسی و معرفی الگوی اقتصادی آیت الله العظمی شاه آبادی (6)

About Author