10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

بانوی کارآفرین

🔷 معرفی بانوی فعال و کارآفرین حوا منفرد  🔹️حوا منفرد ساکن روستای ساغروان از بخش مرکزی شهرستان مشهد بانوی توانمندی است که با تاسیس مهد کودک در روستا، برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای مانند چرم دوزی ، سرمه دوزی و داروهای گیاهی و ارتباط با جهاد کشاورزی و راه اندازی نوغانداری (پرورش کرم ابریشم) سبب اشتغال بانوان روستا گردیده است.

About Author