6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

انتظارات از مجلس آینده در حوزه روستا و عشایر

نشست «بررسی انتظارات از مجلس آینده در حوزه روستا و عشایر» در گرمسار سمنان

🔸در ادامه نشست های دولت سایه با موضوع انتخابات مجلس، نشست «بررسی انتظارات از مجلس آینده در حوزه روستا و عشایر»

با حضور دکتر سعید جلیلی، در جمع روستائیان و عشایر شهرستان گرمسار و آرادان برگزار شد.

About Author