27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

انتخاب گاو برای تشکیل گله (1)

تاریخچه گاوهای مناسب برای تشکیل گله

پرورش و نگهداری گاو از عصر حجر شروع شد و بنابر شواهد تاریخی،از اهمیت بسیاری نیز برخوردار بود.این اهمیت به دلیل بهره برداری چندجانبه از این حیوان مفید است.هرچند که گذشت زمان نوع بهره مندی انسان از گاو را تغییر داده،ولی نه تنها از اهمیت این حیوان سودمند نکاسته،بلکه با بهره گیری از علوم جدید و پیشرفت تکنیک پرورش گاو،بر اهمیت آن به مراتب افزوده است.امروزه،پرورش گاو اهمیت و رونق خاصی یافته و این رونق به واسطه پیشرفتهای عدیده علم دامپروری و اصلاح نژاد دام است که زوایای جدیدی را در این رشته به وجودآورده است.چنان که به لحاظ فنی و علمی بسیار حائز اهمیت است و در امر نگهداری و پرورش دام،بویژه گاو،کاربرد وسیع و فراوانی دارد،چنان که اگر کارشناس یا دامداری از آنها اطلاع کافی و کامل نداشته باشد،دیر یا زود با مشکلات فراوانی مواجهدخواهد شد.در حال حاضر،در بیشتر دامداریهای صنعتی و غیر صنعتی شاهد برخی از این مشکلات هستیم که در دراز مدت،خسارتهای جبران ناپذیری به گله وارد می شود و دامدار را به ورطه شکست می کشاند.

یکی از این موارد،شناخت درست و کامل و انتخاب مناسب نژاد دامی است که قصد پرورش و نگهداری آن را داریم.این،قدم اول برای شروع کار دامداری و دامپروری محسوب می شود.کسانی در امر دامداری موفقترند که انتخاب مناسبتر و صحیحتری انجام می دهند؛زیرا امروزه نژادهای مختلفی از گاو در سراسر دنیا دیده می شود که هر کدام به منظوری خاص پرورش داده و نگهداری می شوند.برای نگهداری هر کدام از آنها باید شرایطی فراهم آورد.

در دنیای امروز دامدار دیگر نمی تواند مانند سابق عمل کند.به عبارت دیگر،امروزه دامداری سنتی منسوخ شده است و دامداران غیرصنعتی معمولا هیچ گاه به حرفه اقتصادی مناسبی دست نمی یابند؛زیرا دامهایی که آنها نگهداری می کنند،نسبت به هزینه هایی که صرف می کنند،تولید مناسبی ندارند.این در حالی است که دامهای صنعتی در کنار پرورش صنعتی و علمی،نتایج بسیار چشمگیری حاصل می کنند و سود و منفعت فراوانی به دامدار می رسانند.برای مثال نگهداری 20 گاو با تولید روزتنه هر کدام 30 لیتر شیر بسیار پرسودتر و کم هزینه تر از نگهداری 30 گاو با تولید روزانه هر کدام 20 لیتر شیر است.

گاوها بر اساس نوع بهره به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:گاوهای شیری،گاوهای گوشتی و گاوهای دومنظوره.البته،در گذشته گاوهایی را برای کار در مزارع پرورش می دادند که به آنها گاوهای کاری می گفتند.حال به منظور آشنایی بهتر شما خواننده عزیز با دانش نژادشناسی گاوها،چند نژاد برگزیده از هر دسته را همراه مشخصات عمومی هر یک معرفی می کنیم.

انتخاب گاو برای تشکیل گله (2)

About Author