3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

امکان خودکفایی در تولید گندم با توجه به بارش های خوب

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال بارش‌های خوبی در کشور داشتیم و اگر به تغذیه محصولات و مبارزه با آفات توجه شود می‌توانیم در تولید گندم به خود کفایی برسیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آفات زراعی گفت: قطعا زنگ زرد همه جای کشور شبیه هم است و بیماری های لک برگی و فوزاریم در گندم فراوان است و کشاورزان باید توجه داشته باشند مبارزه با بیماری‌ها اصل نخست عملکرد خوب و زیاد محصولات کشاورزی است و اگر کشاورزان عملکرد زیاد می‌خواهند حتما باید به تغذیه خوب و مبارزه به موقع با بیماری‌ها و آفات در گندم و جو توجه کنند.

مهاجر افزود: در کلزا هم مبارزه با فوما و اسکلروتینیایی و شته مومی و دادن تغذیه مخصوصا سولفات آمونیوم به کلزا و کلر و پتاسیم به گندم و جو می‌تواند کمک زیادی به افزایش عملکرد آنها بکند.

او با بیان اینکه امسال بارش‌های خوبی در کشور داشتیم گفت: اگر به تغذیه محصولات و مبارزه با آفات توجه شود می‌توانیم شاهد افزایش 30 درصدی محصولات باشیم و در گندم هم به خود کفایی برسیم.

About Author