3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

امکان تولید ۴.۵ میلیون تن ماهی در قفس

 پیش‌بینی تولید ۵۰۰ هزار تن ماهی در قفس در برنامه هفتم توسعه/ امکان تولید ۴.۵ میلیون تن ماهی در قفس

🔹️سید حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران گفت: “در برنامه هفتم توسعه، تولید ۵۰۰ هزار تن ماهی در قفس پیش‌بینی شده است که حدود ۳۱۷ هزار تن در آب‌های جنوب، ۱۶۳ هزار تن در آب‌های شمال و ۲۰ هزار تن هم در آب‌های داخلی انجام خواهد شد. در گام اول مطالعات برای امکان تولید ۴.۶ میلیون تنی پرورش ماهی در قفس انجام شده است.”

🔹️وی افزود: “پرورش ماهی در قفس یکی از ابزارهای رسیدن به تطبیق تولید با اقلیم و تاب‌آوری تولید است.”

حسینی تاکید کرد: “تولید پروتئین آبزیان در شرایط اقلیمی کشور، کم‌آب‌بر محسوب می‌شود و رفتن به سمت آبزی‌پروری در منابع پایدار به ویژه در حوزه دریا یکی از استراتژی‌های مهم در تامین امنیت غذایی است.”

وی ادامه داد: “تولید آبزی در سال گذشته به ۵.۵ میلیون تن رسید، پرورش ماهی در قفس یک صنعت نوپایی است و با تکنولوژی تولید قفس در دریا و ایجاد ۱۲ هزار هکتار سایت پشتیبانی به سمت تولید در قفس پیش خواهیم رفت.”

#پرورش_ماهی_در_قفس

About Author