10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

امنیت انسانی و گرایشات مذهبی

یکی از اصلی‌ترین عواملی که موجب برقراری و گسترش امنیت انسانی می‌گردد، پایبند بودن افراد به دستورات دینی و تمایل و گرایش به مذهب است.

اگرچه به‌طور ذاتی گرایش داشتن به هر مذهبی موجب ارتقاء سطح امنیت انسانی می‌گردد ولی با توجه به اینکه دین اسلام، کامل‌ترین دین است که کلیه جنبه‌های زندگی بشر را بررسی نموده و برای تک‌تک رفتارهای آن دستوراتی ارائه نموده است از تأثیر بیشتری برخوردار است.

برای مثال چنانچه دستورات مربوط به خمس و زکات بکار گرفته شود، اثرات زیادی بر امنیت اقتصادی و امنیت حیاتی مردم خواهد داشت.

همچنین دین مبین اسلام دستورات فراوانی در جهت ارتقاء انسان دارد که این موضوع تأثیر زیادی بر توسعه امنیت جانی دارد.

سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی با تمرکز بر فعالیت‌های ترویجی، گام‌های بسیاری مؤثری در جهت ارتقاء سطح دانش مذهبی جامعه برداشته‌اند.

علاوه بر هیئت‌های مذهبی که سالهاست در این رابطه فعالیت می‌کنند، در نسل جدید این‌گونه سازمان‌ها، سمن‌های فعال و توانمندی تشکیل‌شده‌اند که همگام با نیازهای جامعه به تحقق اهداف خود می‌پردازند.

About Author