3 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

امنیت انسانی و اعتیاد

اعتیاد به ویژه اعتیاد جوانان به مواد مخدر و انواع متنوع داروهای روان گردان،یکی از مهمترین جنبه های امنیت انسانی و یکی از اصلی ترین دغدغه های هر فرد،هر خانواده،هر کشور و به طور کلی دنیا در هزاره سوم است.اعتیاد از جمله معضلاتی است که بیشترین بودجه دولتی و بین المللی را به خود اختصاص داده است و متاسفانه در سطح دنیا نه تنها نتایج به دست آمده کاهش معتادین را نشان نمی دهد،بلکه روز به روز و لحظه به لحظه بر این آمار افوده می شود.اعتیاد یکی از مهمترین مخاطرات امنیت انسانی در تمام نقاط دنیاست و سالهاست که این مورد به شکل تهدیدی بین المللی درآمده است.سازمانهای مردم نهاد به عنوان مجامعی تاثیرگذار،در این حوزه به مشارکت دولت شتافته اند تا بتوانند برکاهش آمار وحشتناک اعتیاد تاثیر بگذارند.سازمانهای مردم نهاد مبارزه با اعتیاد همچون NA با اعلام موجودیت و با حضور در جامعه نقش مهمی را در کمک به دولت و همچنین معتادین ایفا نموده اند.در کشورهای پیشرفته دنیا،سازمانهای مردم نهاد به دلیل اینکه سازمانهایی برآمده از دل مردم باشند بیشترین مسئولیت را در پیشگیری و حتی درمان این بیماری خانمان سوز برعهده دارند(رفیعی:1387).

سازمانهای مردم نهاد به عنوان عاملان مبارزه با اعتیاد به دو صورت می توانند به رسالت خود در جامعه عمل نموده و در گسترش امنیت انسانی اثرگذار باشند.در درجه اول این سازمان ها با انجام آموزش های لازم به اطلاع رسانی در جامعه برای پیشگیری از گرایش افراد به اعتیاد می پردازند و در درجه دوم با ارائه خدمات مختلف به معتادین،شرایط ترک اعتیاد را برای ایشان فراهم و از آنها مراقبت های لازم را برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایشان به عمل می آورند.تاثیرگذاری سازمان های مردم نهاد در این راستا به حدی است که سالانه دولت بودجه زیادی را برای فعالیت های بشردوستانه و داوطلبانه سازمانهای مردم نهاد در نظر گرفته و از آنها نهایت بهره برداری را در امر مبارزه با اعتیاد می برند.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد