27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

“اقتصاد دانش” و فرزندان رشید روستا

“اقتصاد دانش”
و فرزندان رشید روستا

🔴“اقتصاد دانش”چیست؟
کمیت و کیفیت آن در دنیا بویژه کشورهای غربی وآمریکا چگونه است؟ چه کاربردهایی دارد د در چه جهتی استفاده میشود؟

🔴آمریکا بزرگترین صادرکننده فرهنگ عامه است و بخش عمده آن را تولیدهنر و سرگرمی تشکیل می دهد؛
این فرهنگ دربرگیرنده مد، موسیقی،برنامه های تلویزیونی، کتاب ،فیلم و بازیهای کامپیوتری است.
همیشه به آمریکائی ها گفته میشودکه مهمترین پیام آنها به دنیا دموکراسی،
آزادی های فردی،
مدارا،
دغدغه “حقوق بشرآمریکایی” و حقوق و آزادی زنان است.
استراتژی آمریکا در دستیابی به ثروت “اقتصاد دانش آمریکایی ” ویژه نوجوانان و جوانان “دهکده جهانی “تحت سلطه فرهنگی آنها طراحی و توسعه پیدا کرده است.
بعنوان مثال ، هالیوود امریکایی خیالی را به تصویر کشیده است که در آن لذت گرایی مربوط به
#نوجوانان و
#جوانان بیشترین جهت گیری را دارد و شخصیت های دارای اقتدارمثل پلیس و معلم و سیاستمداران مدام مسخره میشوند؛

این رویکرد در اقتصاد دانش
بویژه در کشورهای اسیایی بشدت نفوذ پیدا کرده است و
#نظم_اجتماعی و
#نظام_تربیتی را تحت تاثیر قرار داده و بخاطر گسترش آموزش‌های هنجار شکنانه، گستاخی و بی ادبی بویژه در اماکن عمومی از قبیل پارک ها، مترو، و… مورد
#استقبال نوجوانان و جوانان قرار گرفته است؛

سوال!؟

چند درصد روستاییان ما ماهواره دارند؟
این برنامه ها چه به روز فرزندان مظلوم روستاها می آورد؟
ما برای آنها چه چیزی تولید می کنیم؟
تلویزیون ما فیلم و سریالهای ما،کتب و بازیهای کامپیوتری ما چقدر از نیازهای هیجانی و تحرک پذیری و انگیزشی فرزندان مارا تامین میکند ؟
#تحلیل_اجتماعی شما در فضای
#کنش چیست؟
تحلیل شما در تاثیر کنش پذیری جوانان و نقش آن در
#اقتصاد روستایی و
#بهره وری و تولید چه ابعادی را دربرمیگیرد؟

🌳

👇به نظرشما کشاورزان فردای این مرزو بوم چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟
چه رابطه ای بین رشد تکنولوژی ،توسعه فنآوری اطلاعات و توسعه #تخصصی کشاورزی با تربیت نوجوانان و جوانان دارد؟

⛔️هم اکنون چه ارگان و نهاد و موسسه و سازمانی عهده دار این مسئولیت بسیار بزرگ است و چه کرده است و چه میکند که یک نوجوان شرق آسیا از هربوته گوجه فرنگی 850 کیلو گوجه در سال برداشت می کند و نوجوانان و جوانان روستایی ما هیچ علاقه ای به کشاورزی ندارند؟

🔵اکنون گروههای تولید برنامه های کسب و کار و
#اشتغال_روستایی صدها برابر شده اند و
🔴متاسفانه بسیاری از اینها نیازهای واقعی نسل نوجوان روستایی را با روش ها و نگاه شهری تشخیص و تجویز می کنند و بخاطر همین است که تمامی داشته ها و ثروت خدادای آنها را خاک می خورد و باد می برد!

🎉 ایکاش فهم و شناخت عمیق‌تری از مدیریت تفکر
مدیریت نگرش و
مهندسی گرایش ویژه نوجوانان و جوانان روستایی پیدا میکردیم.

🌳🚜

اکنون که جوانان روستایی در قالب یک تشکل خود جوش و محلی با پذیرش مسئولیت و سازندگی زاد بوم خویش پا به میدان گذاشته است، کشف روش های کار با مردم می گوید با تواضع بیشتری به این جریان اصیل
نگاه کرده و همراهی کنیم.

https://eitaa.com/irbkj_ir/1035

 

About Author