3 مرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

افزایش ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی با مبارزه به موقع با آفات

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغذیه مناسب و مبارزه به موقع با بیماری‌ها و آفات موجب افزایش ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهاجر، مبارزه با آفات را اصل نخست عملکرد بالای محصولات کشاورزی دانست و گفت: اگر کشاورزان عملکرد بالا در گندم و جو می‌خواهند، حتماً باید به تغذیه خوب و مبارزه به موقع با بیماری‌ها و آفات در این محصولات توجه کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در کلزا هم مبارزه با فوما و اسکلروتینیایی و شته مومی و دادن تغذیه به‌خصوص سولفات آمونیوم به کلزا و کلرور پتاسیم به گندم و جو می‌تواند کمک زیادی به افزایش عملکرد آنها کند.

مهاجر با اشاره به بارش‌های خوب سال جاری در کشور، اضافه کرد: اگر به تغذیه محصولات و مبارزه با آفات توجه شود، می‌توانیم شاهد افزایش ۳۰ درصدی محصولات باشیم و در گندم هم به خودکفایی برسیم.

About Author