10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

عزام ناظرین بهداشتی به کشورهای صادرکننده گوشت مجاز شد

🌲 کشاورزی آینده جهان:
وزیر جهاد کشاورزی با درخواست سرپرست سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر لغو ابطال بخشنامه منع اعزام ناظرین بهداشتی به کشورهای مبدا صادرکننده انواع گوشت به ایران موافقت کرد.
وحید صالحی، سرپرست سازمان دامپزشکی گفت: پیرو لزوم تأمین و تضمین بهداشت و سلامت دام وارداتی به کشور و با توجه به اینکه بر اساس پروتکل و الزامات بهداشتی مربوطه، برخی از فرآورده‌های خام گوشتی قابلیت ترخیص و ورود به کشور را نداشته و این امر منجر به سردرگمی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و خصوصی می‌شد.

About Author