23 تیر 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

نقش اسید بوریک

اسید بوریک معمولا از واکنش بوراکس با یک اسید معدنی تهیه می شوند. اسید بوریک کاریرد های فراوانی در پزشکی و صنعت دارد.

اسید بوریک (boric acid) با فرمول شیمیایی H۳BO۳ یک هیدرات اسیدی ضعیف است. اسید بوریک به صورت پودر سفید رنگ کریستالی، بی بو با مزه تلخ است. از این اسید در ضدعفونی کننده ها، حشره کش ها، تولید مهار کننده آتش و در کشاورزی استفاده می کنند. در ساختار این پودر سفید رنگ عناصر بور، اکسیژن و هیدروژن قابل مشاهده هستند.

اسید بوریک در واقع نوعی کود معدنی می باشد و با اینکه بیشتر در تغذیه گیاهی و تامین عنصر بر برای گیاه نقش دارد ولی در شاخه اسید های مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز قرار می گیرد.

براکس (اسید بوریک) بصورت محلول پاشی روی شاخه ها و برگ ها و یا همراه با کود های دیگر از طریق خاک نیز کاربرد دارد و مصرف می شود.
معمولا و بیشتر بعلت اقتصادی بودن آن، از محلول ۰.۱ درصد (۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب) بوراکس یا همان اسید بوریک به صورت محلول پاشی جهت تامین بر مورد نیاز عموم گیاهان و مرکبات استفاده می شود.

About Author