27 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

استفاده بیشتر و بهتر از دامپروری (3)

ارزش و قیمت کرک بر اساس مقدار کرک بیده،ظریف بودن آن،طول تارها،رنگ کرک و تمیز بودن آن مشخص می شود.

 

چگونه کرک بزها را مرغوب می کنیم؟

اگر می خواهید کرک مرغوبی از بزهای خود به دست آورید،باید به گفته های کارشناسان توجه کنید و آنها را به کار ببندید.

گفتیم که چه عامل هایی باعث بیشتر شدن ارزش کرک می شوند.بعضی از این عامل ها ارثی هستند و به اندازه و نژاد بز بستگی دارند.

برخی هم به تغذیه،مدیریت و تلاش شما بستگی دارند.

رعایت بهداشت بزها در محل نگهداری آنها باعث می شود که کرک مرغوب تری به دست آورید.

محیط تمیز موجب می شود که گرد و خاک و خار و خاشاک کمتری با بیده کرک مخلوط شود.

به علاوه برای رسیدن به نتیجه بهتر می توانید بزهای خود را اصلاح نژاد کنید.

                                                         شکل شماره 9_بهداشت جایگاه و اصلاح نژاد گله بزها،شما را بهتر به نتیجه مطلوب می رساند.

بعضی از عامل ها برای مرغوب شدن کرک،ارثی هستند.برخی هم به تغذیه و بهداشت بزها بستگی دارد.

 

اصلاح نژاد چیست؟

اصلاح نژاد به معنی بهتر کردن و بیشتر کردن تولیدات دام ها از راه های علمی است.

می دانید که بسیاری از ویژگی ها و صفت هایی که موجب بهتر شدن یا بیشتر شدن تولیدات دام ها می شوند،ارثی هستند.یعنی از پدر و مادر به فرزندان منتقل می شوند.

دام سالم، محصول سالم

بزهای کرکی هم مانند بقیه دام ها به مراقبت نیاز دارند تا سلامت بمانند.برای پیشگسری از بیماری در بزها،بایدبا مشورت دامپزشک،واکسن لازم را در زمان مناسب به آنها تزریق کرد.

                                                         شکل شماره 10_با مشورت دامپزشک،واکسیناسیون بزها را در زمان لازم و مناسب انجام دهید.

وجود انگل های داخلی و خارجی در بدن بزها گاهی باعث تلفات آنها می شود.اگر هم بزها تلف نشوند،تولید کرک،مو،شیر و گوشت آنها کم می شود.در نتیجه ضررهای زیادی به دامدار می رسد.

بنابراین خوراندن داروهای ضد انگل و حمام دادن ها برای از بین بردن انگل های خارجی و پوستی در سلامت دام های شما بسیار مهم است.

این کارها از به هدر رفتن سرمایه شما جلوگیری می کند و درآمد شما را زیاد می کند.

                                                       شکل شماره 11_مبارزه با انگل های ذاخلی و حمام دادن بزها،باعث سلامت گله شما می شود

برای تزریق واکسن به بزها و استفاده از داروهای ضد انگل های خارجی و داخلی با دامپزشکی منطقه خود

 

کرک را چگونه با ارزش تر کنیم؟

1_از به کار بردن رنگ های روغنی برای علامت گذاری روی بزها خودداری کنید.

2_کرک ها را با ( دو کارد ) از بدن بزها جدا کنید.برای این کار از شانه چوبی استفاده نکنید،چون از بریده شدن کرک ها جلوگیری می کند و باعث کوتاه شدن طول آنها می شود.

3_پس از جمع آوری کرک،آنها را براساس رنگ جدا کنید و در کیسه های کنفی جداگانه بریزید.

4_موکشی یا جداسازی مو از کرک باعث بیشتر شدن قیمت آن می شود.

5_از نگهدازیکرک ها در کیسهدهای پلاستیکی خودداری کنید.

6_تا آنجا که می توانید خاک،خاشاک و ماده های خارجی را از کرک جدا کنید.

                                شکل شماره 13_کرک های چیده شده را بر اساس رنگ جداکنید           شکل شماره 12_ کرک ها را با دو کارد از بدن بزها جدا کنید

                                                                                  شکل شماره 14_ کرک ها را در کیسه های کنفی قرار دهید

About Author