10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

از جنس نور

گاهی عالی‌ترین روز زندگی ما‌،
زمانی است که مسئولیت کامل رفتارهایمان را بر عهده‌ میگیریم!

آنروز زمانی‌ است که به درستی پیشرفت می‌ کنیم..

هر يك بارى كه به كسى كمك می كنى روى پايش بايستد، در واقع كمك می‌ كنى‌ تا انسانيت در دنيا به‌ پا خيزد.

یادت باشد، تو با نور و در نور زندگی می کنی!
نور تو را احاطه کرده است ،
آنکه و آنچه به تو
قدرت دیدن،
ظرفیت شنیدن،
انگیزه حرکت کردن، حرف زدن،
فکرکردن، اندیشیدن،
عزم و اراده و تصمیم گرفتن
می بخشد و می دهد، نور است!
نور این لامپ و چراغ و روشنایی خورشید نیست، نور در ذات و جوهره آدمی و معرفت و بصیرت اوست!

تاریکی سرنوشت‌ کسانی است که آنرا انتخاب کرده‌اند.
از جنس نور باش تا همواره در این بیکران هستی بدرخشی..!

این ظلمت است که هیچگونه مسئولیتی را بر نمی تابد،
این ظلمت است که پشت القاب، پست ها و رفتارهای جاهلانه،
خیمه زده است و قدر و قیمت و ارزش
تو را تحقیر کرده است!
لاحول بخوان و به جهان هستی خویش و قلب پاک و
ذهن و اندیشه جاری خویش، فرصت زندگی کردن
با نور و در نور رحمت واسعه خداوندی ببخش!

الله نور السموات والارض
خداوند نور آسمان ها و زمین است!
آیا آنها که نور را می شناسند و ایمان دارند با آنها که در تاریکی ها دست و پا می زنند و ایمان ندارند برابرند!!

About Author