4 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان کرمان پایین است

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه بیشترین اشتغال استان با ۳۹.۳ درصد در بخش کشاورزی است، گفت: ارزش افزوده بخش کشاورزی در کرمان پایین است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا وحیدی در ششمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان در سال 1402 که با حضور فداکار استاندار کرمان در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: کرمان 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و 3.7 این جمعیت، جمعیت فعال است.

وی با اشاره به اینکه 88 هزار و 583 نفر از جمعیت استان کرمان بیکار است و در فصل پاییز همیشه نرخ بیکاری استان افزایش پیدا می‌کند چرا که فصل کشاورزی نیست، گفت: نرخ بیکاری مردان استان کرمان همواره کمتر از متوسط کشوری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه جمعیت نرخ بیکاری زنان استان کرمان همواره بیشتر از میانگین کشوری است، البته این آمار در سال‌های اخیر بهبود یافته است، ادامه داد: نرخ بیکاری جوانان بین 18 تا 35 سال استان کرمان بالاتر از متوسط کشوری است که به دلیل ضعف مهارت است.

وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت در استان کرمان روند کاهشی داشته است و باید ایجاد انگیزه کرد تا این نرخ افزایش پیدا کند، افزود: بیشترین اشتغال استان کرمان با 39.3 درصد در بخش کشاورزی است.

وحیدی با بیان اینکه سهم اشتغال در بخش خدمات با 37.7 درصد در استان کرمان نسبت به میانگین کشور پایین‌تر است، گفت: سهم اشتغال استان کرمان در بخش صنعت 22.9 درصد از مجموع اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان کرمان پایین است، بیان کرد: اشتغال در بخش کشاورزی در استان کرمان سه برابر اشتغال کشاورزی در کل کشور است و این در حالی است که سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشور روند کاهشی داشته اما در کرمان با وجود کمبود آبی‌هایی که داریم، بیشتر هم هست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه کسانی که کمتر از 44 ساعت کار می‌کنند دارای اشتغال ناقص هستند و خوشبختانه کرمان جزو استان‌هایی است که اشتغال پایدار در آن ایجاد شده است، گفت: توانمندسازی نیروی انسانی از راه‌های افزایش نرخ مشارکت در استان است که حتما باید مهارت آموزی در دستور کار دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان کرمان نیز لازم است، افزود: محیط کسب و کار استان کرمان با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ارتقا پیدا کرده و با 5.48 درصد و به رتبه چهارم کشور رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه فرهنگ کار در کرمان بهبود یافته است، گفت: امنیت سرمایه‌گذاری در استان کرمان افزایش و وضعیت اقتصادی استان ثبات پیدا کرده است.

About Author

مطالبی که شاید برای شما جالب باشد