6 اردیبهشت 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند

طرح آبیاری زیرسطحی شرکت کشت و صنعت کارون با حضور رییس جمهور افتتاح شد

در طرح مکانیزه هوشمند قطره‌ای – زیرسطحی، آبیاری به شیوه مستقیم انجام و به ریشه محصول می‌رسد؛ در واقع آب به سطح زمین داده نمی‌شود و رطوبتی که در کنار ریشه است موجب صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش میزان بهره وری و توزیع مناسب کود و سم می‌شود.

هزینه اجرای این طرح در هر هکتار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است که به صورت آزمایشی(پایلوت) در سطح ۱۱۸ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت کارون اجرا شده است.

این پروژه در قالب ۲ مرحله(فاز) اجرایی می شود که مرحله اول آن در سطح  هزار و ۴۰۰ هکتار و  مرحله دوم نیز در سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا خواهد شد.

این شیوه نوین آبیاری، ضمن افزایش میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب می بایست در تمامی شرکت‌های کشت و صنعت با هدف توسعه بخش کشاورزی به صورت پایدار مورد توجه قرار گیرد.

آبیاری زیرسطحی روشی است که در آن منطقه ریشه گیاه بدون خیس شدن سطح خاک یا تلفات عمقی مرطوب می‌شود؛ آبیاری قطره‌ای زیرسطحی تکنیکی از آبیاری قطره‌ای است که محل خروج آب زیرسطح خاک قرار دارد.

این روش آبیاری پرهزینه بوده و طراحی و نگهداری آن نیز نیاز به تخصص دارد، این سیستم برای زمین‌هایی با مقیاس متوسط و بزرگ مناسب‌تر است در این روش قبل از ورود آب به لوله‌های توزیع، آب باید تصفیه شود تا ریسک انسداد را به حداقل برساند.

سیستم نوین آبیاری زیرسطحی کارون شامل اتاق فرمان، تابلو برق هوشمند جهت کنترل و محافظت از کلیه تجهیزات مورداستفاده، استخر و ایستگاه پمپاژ شامل سه دستگاه پمپ خوابیده با ظرفیت مجموع ۱۵۰ لیتر در ثانیه، سیستم فیلتراسیون خودشوینده جهت حذف مواد معلق موجود در آب آبیاری با قابلیت خودشویندگی هوشمند، لوله‌های پلی اتیلنی مخصوص جهت انتقال و هدایت آب و مواد غذایی موردنیاز گیاه به طول ۱۶۴ کیلومتر، ۸۲ شیر هیدرولیکی برقی جهت باز و بسته کردن واحدهای آبیاری، سیستم اتوماسیون به همراه ارتباطات رادیویی جهت ارتباط شیرهای برقی با اتاق فرمان، لترالهای پایپ پلاس با قابلیت انتقال و انتشار سریع آب با میزان بسیار کم و دقیق جهت نیازمندی گیاه در محل ریشه به طول ۵۴۰ کیلومتر که در زیر خاک قرار می‌گیرد.

About Author