10 خرداد 1403

باشگاه کشاورزان جوان

کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

آبگیری ۷۰ درصدی سازه‌های آبخیزداری خراسان جنوبی

بارش‌های سال زراعی جاری تاکنون سبب آبگیری ۷۰ درصدی سازه‌های آبخیزداری استان شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: خراسان جنوبی ۲۳۳۵ سازه آبخیزداری با ظرفیت بیش از ۸۵ میلیون متر مکعب روان آب دارد که از ابتدای سال زراعی آبی تاکنون بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب آب در این سازه‌ها جمع شده است.

نصرآبادی افزود: بیش از ۶۱ میلیون متر مکعب از رواناب ذخیره شده مربوط به بارش‌های اردیبهشت ۱۴۰۳ است که در بارش‌های اخیر جمع آوری شده است.

وی گفت: بیشترین حجم جمع آوری شده در سازه‌های آبخیزداری با ۱۰ میلیون متر مکعب مربوط به شهرستان نهبندان و پس از آن با ۹ میلیون متر مکعب مربوط به شهرستان طبس است.

نصرآبادی گفت: در این مدت در سازه‌های شهرستان سربیشه نیز ۸ میلیون متر مکعب و بشرویه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب آب جمع آوری شده است.

 

About Author