یکشنبه 7 خرداد 1402 - 11:16

مقدمه :

باشگاه کشاورزان جوان یک سازمان مردم نهاد (سمن) روستایی و عشایری است که ذیل وزارت کشور در استان های مختلف مانند خراسان رضوی، هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه و … بصورت سمن های مستقل استانی به ثبت رسیده و در حال فعالیت می باشد. در حال حاضر مراحل ثبت این سمن در سطح ملی با تشکیل کانون های استانی در حال طی شدن می باشد.

بعبارت دیگر باشگاه کشاورزان جوان، گروه جهادی نیست، خیریه نیست، نهاد های حاکمیتی مانند بنیاد برکت، بنیاد کرامت، بنیاد علوی، بنیاد احسان، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد 15 خرداد، بسیج مستضعفین و … نیست، نهاد، دستگاه، سازمان دولتی نیست.

سطوح :

باشگاه کشاورزان جوان دارای 4 سطح روستایی، شهرستانی، استانی و ملی می باشد. این سمن از سطح روستاها شروع به تشکیل می کند و نهایتا به سطح ملی منتهی می گردد.

گفتمان :

اعضاء :

اعضای این سمن در سطح روستا توسط اهالی همان روستا و یا منطقه عشایری اعم از زن و مرد و چه ساکن و چه مهاجر تشکیل می شود و هدف از تشکیل آن پیشرفت همه جانبه پایدار روستایی و عشایری اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … است.

با توجه به اینکه برای جوانی نمی توان سقفی قایل شد و می گویند درخت تا زمانی که محصول می دهد جوان است، نمی توان محدوده سنی خاصی را برای جوانی مشخص نمود با این حال با توجه به برخی از مقتضیات، اعضای اصلی این سمن دارای محدوده سنی 16 تا 65 سال می باشند.

جایگاه :

باشگاه کشاورزان جوان هر روستا بصورت کاملا مستقل، مردمی و قانونمند است که زیر نظر ارگان خاصی نبوده اما می تواند با هر یک از دستگاه های دولتی، حاکمیتی و غیردولتی تفاهم نامه و قرارداد داشته باشد. این سمن می تواند با سایر دستگاه ها جهت مطالبه گری، همکاری، دریافت خدمات و … نامه نگاری نماید. این سمن با تغییر دهیار و اعضای شورا و حتی دولت ها تغییر نخواهد کرد

رویکرد ها :

این سمن توامان دارای سه رویکرد تسهیلگری، توانمندسازی و پیشرفت پایدار می باشد.

تمایز با سایر نهادهای درون روستا :

روستا تنها فقط با داشتن یک دهیار و 3 یا 5 عضو شورا آباد نمی شود بلکه برای آبادانی روستا عموم اهالی روستا بایستی پای کار بیایند.

دهیار و اعضای شورای روستا هر چقدر هم فعالیت و زحمت می کشند روز به روز مطالبه مردم از آنها بیشتر می شود چرا که اهالی، دهیار را نماینده دولت می دانند به گونه ای که بایستی تمامی مشکلات روستا از آب خوردن و آب کشاورزی تا حل مشکل بی کاری و بازار فروش محصولات را دهیار و اعضای شورا حل کند چرا که اهالی روستا آنها را در کنار خود نمی بینند بلکه مقابل خود می دانند.

باشگاه کشاورزان جوان بستری است که عموم ظرفیت های منابع انسانی روستا را جهت پیشرفت روستا پای کار آبادانی روستا می آورد و هر یک از اهالی روستا متناسب با ظرفیت و جایگاهی که دارد نقش و مسئولیت می پذیرند. بعنوان مثال در روستا می تواند گروه های مختلف دامداران، کشاورزان، باغداران، صنعتگران، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گردشگری، صنایع دستی و … شکل بگیرد که اعضای هر گروه را خود اهالی روستا تشکیل می دهند بعنوان مثال گروه دامداران که از دامداران روستا تشکیل شد است پس از تدوین مشکلات و مسائل دامداری روستا با محوریت سرگروه دامداران که توسط خودشان انتخاب شده است با توجه به اولویت بندی شروع به حل آن مشکلات خواهند نمود. گروه دامداران جهت حل مسائل مورد نیاز خود، آموزش هایی در قالب های آموزش در مزرعه و بازدید از مراکز و دامداران نمونه خواهند داشت.

این سازمان مردم نهاد بشدت منعطف است و می تواند خدمات خود را متناسب با ماموریت دستگاه ها تنظیم کند و مانند سایر ساختار که خشک و غیرمنعطف و بی روح هستند نمی باشد.

این سازمان با توجه به جمیع شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی، اقلیمی و … توسط خود مردم متناسب با هر روستا ساختار و مدل خود را ایجاد می کند.

مقدمه :

باشگاه کشاورزان جوان یک سازمان مردم نهاد (سمن) روستایی و عشایری است که ذیل وزارت کشور در استان های مختلف مانند خراسان رضوی، هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه و … بصورت سمن های مستقل استانی به ثبت رسیده و در حال فعالیت می باشد. در حال حاضر مراحل ثبت این سمن در سطح ملی با تشکیل کانون های استانی در حال طی شدن می باشد.

بعبارت دیگر باشگاه کشاورزان جوان، گروه جهادی نیست، خیریه نیست، نهاد های حاکمیتی مانند بنیاد برکت، بنیاد کرامت، بنیاد علوی، بنیاد احسان، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد 15 خرداد، بسیج مستضعفین و … نیست، نهاد، دستگاه، سازمان دولتی نیست.

سطوح :

باشگاه کشاورزان جوان دارای 4 سطح روستایی، شهرستانی، استانی و ملی می باشد. این سمن از سطح روستاها شروع به تشکیل می کند و نهایتا به سطح ملی منتهی می گردد.

فرآیند / ساختار باشگاه کشاورزان جوان

گفتمان :

اعضاء :

اعضای این سمن در سطح روستا توسط اهالی همان روستا و یا منطقه عشایری اعم از زن و مرد و چه ساکن و چه مهاجر تشکیل می شود و هدف از تشکیل آن پیشرفت همه جانبه پایدار روستایی و عشایری اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … است.

با توجه به اینکه برای جوانی نمی توان سقفی قایل شد و می گویند درخت تا زمانی که محصول می دهد جوان است، نمی توان محدوده سنی خاصی را برای جوانی مشخص نمود با این حال با توجه به برخی از مقتضیات، اعضای اصلی این سمن دارای محدوده سنی 16 تا 65 سال می باشند.

جایگاه :

باشگاه کشاورزان جوان هر روستا بصورت کاملا مستقل، مردمی و قانونمند است که زیر نظر ارگان خاصی نبوده اما می تواند با هر یک از دستگاه های دولتی، حاکمیتی و غیردولتی تفاهم نامه و قرارداد داشته باشد. این سمن می تواند با سایر دستگاه ها جهت مطالبه گری، همکاری، دریافت خدمات و … نامه نگاری نماید. این سمن با تغییر دهیار و اعضای شورا و حتی دولت ها تغییر نخواهد کرد

رویکرد ها :

این سمن توامان دارای سه رویکرد تسهیلگری، توانمندسازی و پیشرفت پایدار می باشد.

تمایز با سایر نهادهای درون روستا :

روستا تنها فقط با داشتن یک دهیار و 3 یا 5 عضو شورا آباد نمی شود بلکه برای آبادانی روستا عموم اهالی روستا بایستی پای کار بیایند.

دهیار و اعضای شورای روستا هر چقدر هم فعالیت و زحمت می کشند روز به روز مطالبه مردم از آنها بیشتر می شود چرا که اهالی، دهیار را نماینده دولت می دانند به گونه ای که بایستی تمامی مشکلات روستا از آب خوردن و آب کشاورزی تا حل مشکل بی کاری و بازار فروش محصولات را دهیار و اعضای شورا حل کند چرا که اهالی روستا آنها را در کنار خود نمی بینند بلکه مقابل خود می دانند.

باشگاه کشاورزان جوان بستری است که عموم ظرفیت های منابع انسانی روستا را جهت پیشرفت روستا پای کار آبادانی روستا می آورد و هر یک از اهالی روستا متناسب با ظرفیت و جایگاهی که دارد نقش و مسئولیت می پذیرند. بعنوان مثال در روستا می تواند گروه های مختلف دامداران، کشاورزان، باغداران، صنعتگران، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گردشگری، صنایع دستی و … شکل بگیرد که اعضای هر گروه را خود اهالی روستا تشکیل می دهند بعنوان مثال گروه دامداران که از دامداران روستا تشکیل شد است پس از تدوین مشکلات و مسائل دامداری روستا با محوریت سرگروه دامداران که توسط خودشان انتخاب شده است با توجه به اولویت بندی شروع به حل آن مشکلات خواهند نمود. گروه دامداران جهت حل مسائل مورد نیاز خود، آموزش هایی در قالب های آموزش در مزرعه و بازدید از مراکز و دامداران نمونه خواهند داشت.

این سازمان مردم نهاد بشدت منعطف است و می تواند خدمات خود را متناسب با ماموریت دستگاه ها تنظیم کند و مانند سایر ساختار که خشک و غیرمنعطف و بی روح هستند نمی باشد.

این سازمان با توجه به جمیع شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی، اقلیمی و … توسط خود مردم متناسب با هر روستا ساختار و مدل خود را ایجاد می کند.