یکشنبه 7 خرداد 1402 - 09:58

امام خمینی : در هر کشوری کارگر و کشاورز، اساس آن کشور هستند. اساس

اقتصادی کشور بسته به کارگر و کشاورز است...پیچ و خم اداری نباید مانع کار

کشاورزی شود چرا که زیربنای اقتصادی کشور کشاورزی و صادرات محصولات آن است

شرح حال باشگاه

مقدمه : باشگاه کشاورزان جوان یک سازمان مردم نهاد (سمن) روستایی و عشایری است که ذیل وزارت کشور در استان های مختلف مانند خراسان رضوی، هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه و … بصورت سمن های مستقل استانی به ثبت رسیده و در حال فعالیت می باشد. در حال حاضر مراحل ثبت این سمن در سطح ملی با تشکیل کانون های استانی در حال طی شدن می باشد. بعبارت دیگر باشگاه کشاورزان جوان، گروه جهادی نیست، خیریه نیست،

مطالعه بیشتر

اخبار باشگاه کشاورزان